Reprezentacja

Spółkę reprezentuje jedyny komplementariusz, tj. spółka pod firmą: WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Cisowa 11, 20-703 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000442834, kapitał zakładowy 249 000,00 zł, NIP: 712-327-51-00, REGON: 061453435.